statinio projektavimo eiga

1. Architektui pateikiami dokumentai:

• Žemės sklypo nuosavybės dokumentas – VĮ Registrų centro išrašas.
• Žemės sklypo planas – A3 formato dokumentas iš žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos.
• Esamo statinio (-ių) nuosavybės dokumentas – VĮ Registrų centro išrašas (rekonstrukcijos atveju).
• Esamo statinio (-ių) kadastrinių matavimų byla (rekonstrukcijos atveju).
• Detaliojo plano pagrindinis brėžinys, raštas dėl detaliojo plano patvirtinimo, išrašas iš teritorijų planavimo registro apie detaliojo plano įregistravimą (jeigu buvo atlikatas detalusis planas).
• Bendrasavininko sutikimą (jeigu žemės sklypas ar esamas statinys priklauso keliems savininkams). SUTIKIMO PAVYZDYS
• Topografinį inžinerinį planą – galioja 3 metus. Toponuotrauką atlieka ir suderina matininkai per apie 4 savaites. Galime pasiūlyti matininkų paslaugas.
• Geologinius tyrinėjimus. Galime pasiūlyti geologų paslaugas.

2. Užsakomos projekavimo sąlygos:

• Specialieji architektūros reikalavimai. PRAŠYMO FORMA
• Prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygos. PRAŠYMO FORMA
• Susisiekimo komunikacijų sąlygos. PRAŠYMO FORMA
• Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai. (jeigu žemės sklypas patenka į saugomą teritoriją) PRAŠYMO FORMA
Padedame užpildyti prašymus su reikiamomis dokumentų kopijomis. Sąlygos išduodamos per 15 d.d.

3. Atliekamas techninis projektas:

• Bendroji dalis;
• Sklypo plano dalis;
• Architektūrinė dalis;
• Vandentiekio, nuotekų dalis (jeigu reikalinga);
• Elektrotechninė dalis (jeigu reikalinga);
• Dujofikavimo dalis (jeigu reikalinga);
• Konstrukcijų dalis (jeigu reikalinga);
Terminas 2-4 mėnesiai. Priklauso, kaip greitai vyks projekto variantų aptarimas, derinimas su užsakovu. Galime pasiūlyti lauko inžinerinių tinklų projektuotojų bei konstruktoriaus paslaugas.

4. Techninis projektas derinamas IS “Infostatyba” ir gaunamas statybą leidžiantis dokumentas:

• Reikalingas statytojo įgaliojimas projekto vadovui ĮGALIOJIMO PAVYZDYS
• Reikalinga sumokėti žyminį mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai MOKĖJIMO REKVIZITAI